Om du inte hittar den information du söker är vi här för att hjälpa dig. Ta bara kontakt med oss, så kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Sekretesspolicy

Currencies Direct tar datasekretess på mycket stort allvar och anser att det är viktigt att dina personuppgifter skyddas och respekteras. Denna sekretesspolicy beskriver uppgifterna som vi samlar in, hur vi använder uppgifterna, till vilka vi lämnar ut uppgifterna, dina rättigheter och viktiga kontaktuppgifter.

Om din förfrågan kommer från EU eller EES kan du läsa vår EU-sekretesspolicy .

Sekretesspolicy

 • 1. Översikt

  För att tillhandahålla dig våra pengaöverföringstjänster (även kallade ”e-penningtjänster”) måste vi samla in uppgifter om dig. Vårt mål är att inte inkräkta och vi kommer inte att ställa några onödiga frågor. Alla uppgifter som vi tar emot om dig kontrolleras på ett strikt sätt för att minimera risken för missbruk – inklusive obehörig åtkomst till, eller utlämning av, dina personuppgifter.

  Läs detta meddelande noggrant tillsammans med våra regler och villkor och alla andra dokument som hänvisas till häri. Här beskriver vi på vilken basis uppgifter som vi samlar in om dig eller från dig, eller som du tillhandahåller oss, kommer att bearbetas av oss och andra parter för att tillhandahålla dig tjänsterna som du får tillgång till via webbplatsen, appar eller telefon (”Currencies Directs tjänster”). Currencies Direct (”vår”, ”oss” och ”vi”) använder dina uppgifter enbart i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy.

  I denna sekretesspolicy avser ”uppgifter” alla sekretessbelagda uppgifter och/eller personuppgifter eller andra uppgifter gällande användare av Currencies Directs tjänster – inklusive, men inte begränsat till, företagskunder och privatkunder och deras anslutna parter.

  Genom att besöka webbplatsen, våra partners webbplatser eller ge dina personuppgifter till någon av våra anställda, till exempel via telefon eller e-post, godkänner och samtycker du uttryckligen till vår användning och vårt utlämnande av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy.

  Detta innefattar godkännande av bearbetningen av känsliga personuppgifter som du tillhandahåller, enligt beskrivningen nedan i avsnitt 2. Det innefattar också uppgifter som du tillhandahåller när du använder vår webbplats, begär en offert, registrerar ett konto, ingår ett avtal gällande pengaöverföringstjänster, deltar i en tävling, kampanj eller undersökning och när du kontaktar oss av andra orsaker.

  Om du har några frågor gällande villkoren i denna sekretesspolicy kan du ringa oss för att få mer information.

  En särskild notering gällande barn

  Barn får inte använda Currencies Directs tjänster. Vi ber att minderåriga (personer under 18 år) inte skickar några uppgifter till oss eller använder Currencies Directs tjänster.

 • 2. Vilka uppgifter vi samlar in

  Uppgifter som vi kan samla in från dig

  Vi kan samla in och bearbeta följande uppgifter om dig:

  Uppgifter som du tillhandahåller oss

  Du kan tillhandahålla oss uppgifter genom att fylla i formulär på vår webbplats, våra partners webbplatser eller genom att kommunicera med oss via telefon, e-post eller annat sätt.

  Detta innefattar uppgifter som du tillhandahåller när du använder vår webbplats, begär en offert, registrerar ett konto, ingår ett avtal gällande pengaöverföringstjänster, deltar i en tävling, kampanj eller undersökning och när du kontaktar oss av andra orsaker.

  Initiala uppgifter

  För att öppna ett Currencies Direct-konto eller använda Currencies Directs tjänster måste du uppge namn, adress, telefonnummer och e-postadress – vi kan dessutom be dig tillhandahålla oss identifikationsnummer och kopior på identifikationsdokument, till exempel körkort, pass eller en elräkning.

  För att kunna genomföra betalningar med hjälp av Currencies Directs tjänster kan vi be dig uppge betalkortsuppgifter (inklusive det långa numret, start- och utgångsdatum och kortets verifieringskod (CVV/CVC)) uppgifter om din bank (kontonummer, sorteringskod, IBAN-nummer, SWIFT-nummer, ABA-nummer eller clearingnummer).

  Vi kan också be dig välja två olika säkerhetsfrågor att besvara (till exempel var du är född eller vad ditt husdjur heter). Om vi ber dig konfigurera dessa säkerhetsfrågor kan vi inte tillhandahålla dig våra tjänster om du inte uppger den här informationen.

  Ytterligare verifieringsuppgifter

  Vi kan be dig skicka ytterligare uppgifter till oss om:

  • vi inte kan verifiera uppgifterna som du tillhandahållit
  • en fråga uppstår i samband med bakgrundskontroller (se nedan)
  • du skickar eller tar emot vissa högvärdestransaktioner eller allmänt höga betalningsvolymer genom Currencies Directs tjänster
  • det krävs för att vi ska uppfylla våra skyldigheter inom ramen för gällande bestämmelser avseende penningtvätt.

  De ytterligare uppgifterna kan innefatta en kopia på ditt körkort, pass och/eller en aktuell elräkning, eller andra uppgifter som bekräftar din identitet och adress, eller att du får besvara ytterligare frågor för att bekräfta dina uppgifter.

  Vi kan också be om bevis på finansieringskällor, till exempel kontoutdrag, investeringsutdrag, sammanfattning av affärstransaktion, bevis på egendomsförsäljning eller testamentsavskrift.

  När vi kommunicerar

  När du kommunicerar med oss för att få hjälp eller för andra ändamål, inklusive via telefon, e-post eller andra metoder, sparar vi de uppgifterna och våra svar till dig.

  Vi spelar in samtal till våra telefonlinjer i kvalitetssyfte, som bevis på transaktioner och för att uppfylla olika lagkrav. Alla uppgifter som du ger oss finns med på dessa inspelningar, med undantag för betalkortsnummer, som inte sparas i enlighet med kraven i PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Vi kan också spara telefonnummer som används för att ringa till oss om ett samtal kopplas och numret inte undanhålls.

  Vi ber dig att inte uppge känsliga personuppgifter, inklusive information om ditt hälsotillstånd, i någon kommunikation, men om du väljer att göra det frivilligt samtycker du till att vi sparar sådana uppgifter i våra kommunikationsdokument och inspelade telefonsamtal (se mer information nedan).

  Uppgifter som vi samlar in när du använder vår webbplats eller app

  När du besöker eller lämnar Currencies Directs webbplats, oavsett om det är via fast anslutning eller trådlöst, samlar vi in webbadressen till webbplatsen som du kom från eller webbplatsen som du går till.

  När du använder vår webbplats samlar vi in uppgifter om de tjänster som du söker efter eller visar, sidornas responstider och hur länge du visar specifika sidor, hur du interagerar med varje sida (inklusive rullning, klick och överdragningar) och metoder som används för att lämna sidan.

  Vi samlar in uppgifter om enheten som du använder, till exempel enhetstyp, operativsystem och plattform, typ och version av webbläsaren, typer och versioner av webbläsarinsticksprogram, tiden du öppnade vår webbplats/app och aktuell tidszonsinställning, uppgifter om mobilt nätverk och unik enhetsidentifierare, vilket kan innefatta din enhets IMEI-nummer och/eller MAC-adress eller det mobiltelefonnummer som används av enheten. Vi samlar inte in GPS-uppgifter om dig.

  Om du ger oss tillåtelse kan vår app samla in uppgifter sparade på din enhet, inklusive kontaktuppgifter från din adressbok, bilder, videoklipp och annat digitalt innehåll. Appen kan regelbundet samla in dessa uppgifter på nytt för att hålla sig uppdaterad.

  Fotografier och ansiktsbilder

  Om du använder vissa funktioner som tillhandahålls av oss (inklusive vår mobila webbplats eller mobilapp) kan vi be dig ladda upp ett fotografi på ditt identitetsdokument och/eller använda enhetens kamera för att bekräfta din identitet med hjälp av ansiktsigenkänning för att tillhandahålla dessa specifika tjänster. Ditt ansikte måste gå att känna igen.

  Transaktionsuppgifter

  När du använder Currencies Directs tjänster för att köpa eller skicka valuta till någon annan ber vi dig ange uppgifter gällande den transaktionen. Dessa uppgifter innefattar belopp, valuta och transaktionstyp, finansieringskälla, växlingskurs, mottagarens namn och bankuppgifter, mottagarens adress för vissa jurisdiktionsområden och (valfritt) mottagarens e-postadress och telefonnummer.

  Individer som inte är registrerade användare av Currencies Directs tjänster

  Anslutna parter

  Om det krävs att du uppger andra individers personuppgifter i samband med din användning våra tjänster, till exempel uppgifter om ett företags chefer eller aktieägare eller den andra parten i ett gemensamt konto, ska du göra så enbart när du har fått tillåtelse till detta från sådana individer.

  Mottagare

  När du interagerar med en individ som inte är kund hos Currencies Direct för en transaktion, t.ex. genom att skicka en betalning till den individen, sparar vi uppgifterna som du skickar till oss, inklusive exempelvis den andra partens namn och/eller bankuppgifter.

  Meddelande om sekretesspolicy för tredje part

  Även om uppgifter om anslutna parter och/eller mottagare sparas under en viss tid i enlighet med tillämplig lagstiftning, kommer vi inte att använda dem för att skicka marknadsföring till ej registrerade personer.

  Vidare har dessa personer samma rättigheter att bereda sig åtkomst till och korrigera uppgifter om sig själva som registrerade användare av Currencies Directs tjänster. Du ska visa denna sekretesspolicy för dem så tidigt som möjligt, så att de känner till hur deras uppgifter bearbetas av oss och vilka rättigheter de har gällande dessa uppgifter.

  Uppgifter om dig som vi erhåller från tredje part

  Kontroller för att förhindra bedrägeri

  För att skydda oss själva och våra kunder mot bedrägeri verifierar vi uppgifterna som du tillhandahåller oss med hjälp av bedrägeribekämpningsorgan och tjänster för elektronisk identitetsverifiering. Under verifieringsprocessen erhåller vi information om dig från sådana tjänster.

  Om du registrerar ett betalkort eller bankkonto hos Currencies Direct använder vi tjänster för kortverifiering och bedrägeribekämpning för att bekräfta att dina bankuppgifter eller kortuppgifter och din adress stämmer överens med uppgifterna som du tillhandahållit Currencies Direct, och att kortet inte har rapporterats som stulet eller borttappat.

  Identitetsverifiering med hjälp av leverantörer av elektroniska verifieringstjänster

  Alla elektroniska identitetskontroller hos ett kreditvärderingsinstitut kan innebära att en kreditupplysning registreras. Genom att godkänna villkoren i denna sekretesspolicy samtycker du till att vi utför sådana undersökningar, med vetskapen om att en kreditupplysning kan registreras. Om du är innehavare av ett gemensamt konto kan kreditvärderingsinstitut i vissa fall koppla din kreditupplysning till din make/maka, partner eller annan ekonomisk samarbetspartner.

  Bakgrundskontroller

  Vi genomför en bakgrundskontroll på alla våra kunder (och för företagskunder genomför vi även en bakgrundskontroll på företagets chefer, aktieägare och partner). Under den här processen erhåller vi uppgifter om dig och/eller ditt företag, dess chefer, aktieägare och partner, från en leverantör av identitetsverifieringstjänster.

  Sociala medier

  Om du ger oss din tillåtelse samlar vi in vänlistor från Facebook och liknande uppgifter från andra tredje parter, till exempel Twitter och Google – appen samlar regelbundet in dessa uppgifter på nytt för att hålla sig uppdaterad – och vi kan samla in andra uppgifter som du har valt att göra allmänt tillgängliga på sociala medier. Om vi är en av dina kontakter i sociala medier kan vi också samla in uppgifter som du har valt att dela med dina kontakter där.

  Uppgifter om dig från andra källor

  Vi kan också samla in uppgifter om dig från andra källor, inklusive andra företag (med förbehåll för deras sekretesspolicy och tillämplig lagstiftning) och från andra konton som vi har anledning att tro att du innehar kontrollen över.

  Vi kan också erhålla uppgifter om dig om du använder någon av de andra webbplatserna som vi eller företagen inom vår företagskoncern driver eller någon av de andra tjänsterna som vi erbjuder. Vi har också ett nära samarbete med tredje parter (inklusive affärspartner och affiliates, kunder som deltar i vårt rekryteringsprogram, tjänsteleverantörer, marknadsföringsnätverk, leverantörer av analystjänster och leverantörer av sökinformation) och vi kan erhålla uppgifter om dig från dem. Dessa kan kombineras med uppgifterna som du tillhandahåller oss.

  Vi använder uppgifterna som vi erhåller från affärspartner för marknadsföringsändamål endast om du gett ditt medgivande till det, antingen till den tredje part som samlade in informationen eller till oss.

  Känsliga uppgifter

  Datasekretessförordningar förbjuder bearbetning av ”särskilda kategorier av personuppgifter”, även kallade ”känsliga uppgifter” såvida du inte har godkänt det.

  Känsliga uppgifter innefattar uppgifter som avslöjar ras eller etnicitet, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackförbund, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter och uppgifter gällande hälsa, sexliv eller sexuell läggning. Det finns även begränsningar för bearbetning av uppgifter om tidigare domar och lagöverträdelser.

  För att undvika att bryta mot dessa begränsningar är det Currencies Directs policy att inte be om eller samla in några av uppgifterna ovan från dig eller någon annan part. Vi ber därför att du inte avslöjar några känsliga uppgifter om dig själv eller andra i någon kommunikation med oss.

  Om du lämnar ut känsliga uppgifter, till exempel via telefon eller i ett e-postmeddelande, ger du oss uttryckligt tillstånd att bearbeta de uppgifterna genom att spara inspelningen av telefonsamtalet, eller e-postmeddelandet eller annat kommunikationssätt.

 • 3. Hur vi använder dina uppgifter

  Vårt huvudsakliga syfte med att samla in dina uppgifter är att ge dig en säker, smidig, effektiv och anpassad upplevelse. Genom att skicka dina uppgifter till Currencies Direct och använda Currencies Directs tjänster samtycker du till att vi får använda dina uppgifter i följande syften:

  Hantering av dina förfrågningar

  Vi använder dina uppgifter för att:

  • tillhandahålla information, produkter och tjänster som du begär från oss, inklusive pengaöverföringstjänster och offerter
  • slutföra transaktioner som du genomför med oss
  • administrera kampanjer, undersökningar eller tävlingar som du deltar i via våra webbplatser.

  Efterlevnad och riskhantering

  Som en auktoriserad eller reglerad finansinstitution är vi förpliktade att utföra bakgrundkontroller på individer, företag och anslutna parter, och att övervaka pågående transaktioner. Detta är för att förhindra bedrägeri och penningtvätt, inklusive att skydda dina konton från bedräglig aktivitet och för att göra det möjligt för oss att varna dig och/eller relevant brottsbekämpande myndighet om vi upptäcker bedräglig aktivitet på ditt konto.

  Vi utför kontroller för att säkerställa att vi inte gör affärer med länder, enheter eller individer som är föremål för sanktioner, för att följa förordningar gällande penningtvätt och finansiering av terrorism och för att identifiera högriskindivider där vi behöver utföra extra kontroller. Vi kan också undersöka faktiska och misstänkta brott mot våra användarvillkor.

  Kommunikation och kundservice

  Vi kommunicerar med våra användare regelbundet via e-post, telefon och sms för att tillhandahålla begärda tjänster och för att hantera användarnas konton. Dessa aktiviteter innefattar följande:

  • att svara på förfrågningar till kundservice
  • att bekräfta uppgifter gällande en användares identitet, företag eller kontoaktivitet
  • att informera användare om vi tror att deras konto eller någon av deras transaktioner har använts i otillåtna syften
  • att lösa klagomål från kunder
  • att genomföra insamlingsaktiviteter
  • att lösa tvister gällande fakturering eller transaktioner
  • att genomföra kundundersökningar
  • att undersöka tvivelaktiga transaktioner.

  Vi använder din e-postadress och din fysiska adress för att:

  • bekräfta ditt Currencies Direct-konto
  • skicka meddelande till dig om pengaöverföringar som du skickar eller tar emot via Currencies Direct
  • skicka information till dig om viktiga ändringar av våra produkter och tjänster, inklusive meddelanden om tidpunkter då våra tjänster kan vara otillgängliga
  • skicka meddelanden och annan kommunikation som krävs enligt lag.

  Användarna kan inte tacka nej till dessa meddelanden, men de är huvudsakligen serviceorienterade snarare än marknadsföringsrelaterade.

  Eftersom vi är skyldiga att skicka dessa meddelanden till aktuella kunder måste du avsluta ditt konto om du inte längre vill ha dem. Om du däremot inte vill få dem på ett visst sätt kan du kontakta oss för att meddela vilken kommunikationsmetod du föredrar.

  Marknadsföring

  Vi kan också använda din e-postadress för att skicka annan typ av kommunikation som du kan reglera, och som innefattar nyhetsbrev, kundundersökningar och specialkampanjer. Syftet med denna kommunikation är att:

  • tillhandahålla information om tjänster som vi eller andra Currencies Direct-företag erbjuder och som liknar tjänsterna som du redan har efterfrågat eller köpt
  • skicka nyheter om händelser på valutamarknaden, marknadsföring och reklam, uppdateringar av tjänster som vi erbjuder och kampanjerbjudanden baserade på dina aktiviteter när du använder Currencies Directs tjänster
  • mäta och förstå hur effektiv marknadsföringen som vi skickar till dig och andra är och för att skicka relevant marknadsföring till dig, vilket kan baseras på din aktivitet på våra webbplatser eller tredje parts webbplatser
  • ge dig och andra användare av våra webbplatser förslag och rekommendationer gällande tjänster som kan vara av intresse för dig eller dem, vilket kan baseras på aktiviteten på våra webbplatser
  • hålla dig informerad om nyheter och händelser på valutamarknaden
  • informera dig om nya produkter och funktioner som vi utvecklar och som du kan ha nytta av.

  Du kan välja om du vill få vissa, alla eller inga av dessa meddelanden och på vilket sätt du vill få dem när du begär en offert, frågar om eller slutför registreringsprocessen (eller vid någon senare tidpunkt) genom att logga in på ditt konto på Currencies Directs webbplats, gå in på din profilsida och öppna inställningarna – eller genom att ringa oss och meddela önskade inställningar via telefon. Vi kan också skicka sms till dig i samma syfte.

  Tjänsteförbättringar och kontohantering

  Vi använder dina uppgifter för att leverera och förbättra Currencies Directs tjänster och för att hantera ditt konto, inklusive:

  • att verifiera din identitet, inklusive när du skapar ditt konto och återställer ditt lösenord
  • att genomföra kredit- och solvenskontroller, kontrollera uppgifters korrekthet och verifiera dem med tredje part
  • att lösa tvister, samla in avgifter och felsöka problem
  • att göra det möjligt för oss att hantera risker och att upptäcka, förhindra och/eller åtgärda bedrägerier eller andra olagliga eller otillåtna aktiviteter
  • att upptäcka, förhindra eller åtgärda brott mot vår policy, våra regler och villkor eller andra användaravtal
  • att ge dig kundsupport, inklusive att meddela dig om ändringar av vår tjänst, inklusive driftavbrott, och att skicka dig e-postmeddelanden gällande ditt konto och transaktioner på ditt konto
  • att förbättra våra befintliga produkter, tjänster, appar och funktioner, och att utveckla nya
  • att administrera våra webbplatser och för intern företagsadministration och interna verksamhetsändamål, inklusive lagring, säkerhetskopiering, arkivering, felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningar
  • som en del av vårt arbete med att hålla vår webbplats säker och skyddad, inklusive att hantera och skydda vår it-infrastruktur.

  Enhetsinformation

  Vi använder dessa uppgifter för att:

  • administrera våra webbplatser och appen för interna verksamhetsändamål, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningar
  • förbättra våra webbplatser och appen för att säkerställa att innehållet visas så effektivt som möjligt för dig och din dator
  • göra det möjligt för dig att delta i interaktiva delar av vår tjänst, när du väljer att göra så
  • hålla våra webbplatser och appen säkra och skyddade
  • mäta och förstå hur effektiv marknadsföringen som vi skickar till dig och andra är och för att skicka relevant marknadsföring till dig
  • ge dig och andra användare av våra webbplatser och appen förslag och rekommendationer gällande produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig eller dem
  • bekräfta din identitet, skydda mot bedrägeri, följa lagar gällande ekonomisk brottslighet och för att bekräfta att du uppfyller kraven för att använda våra produkter och tjänster
  • uppfylla våra juridiska skyldigheter.

  Platsinformation/IP-adress (internetprotokoll)

  Vi använder uppgifter om din plats, som vi hämtar med hjälp av din IP-adress, för att:

  • visa relevant reklam för dig, till exempel information om anpassade pengaöverföringstjänster för din region
  • skydda mot bedrägeri.

  Uppgifter från tredje part

  Vi kombinerar uppgifter från tredje part med uppgifter som du ger oss och uppgifter som vi samlar in om dig. Vi använder alla dessa uppgifter:

  • för att bättre förstå din ekonomiska situation och ditt agerande, så att vi kan fatta beslut om hur vi ska hantera ditt Currencies Direct-konto
  • för att hantera ansökningar om produkter och tjänster som finns tillgängliga genom oss, inklusive för att fatta beslut om huruvida ansökningar ska godkännas eller inte
  • för de ändamål som beskrivs i ovanstående avsnitt (beroende på vilka typer av uppgifter vi erhåller).

  Frågeformulär, undersökningar, tävlingar och profildata

  Då och då kan vi erbjuda dig att fylla i frågeformulär och delta i undersökningar eller tävlingar. Om du väljer att fylla i frågeformulären eller delta i undersökningarna eller tävlingarna kan vi använda dina uppgifter för att förbättra Currencies Directs tjänster, skicka ut marknadsföring eller reklam, hantera tävlingar och för att samla in demografiska uppgifter eller utvärdera användares intressen och behov. Du meddelas om hur uppgifterna kommer att användas innan du deltar i någon undersökning eller tävling eller fyller i något frågeformulär.

  Få tillgång till och ändra dina uppgifter

  Du kan granska uppgifterna som du har gett oss och ändra uppgifterna eller inställningar på ditt Currencies Direct-konto när som helst. Detta gör du genom att logga in på ditt konto på Currencies Directs webbplats och sedan gå till profilsidan och ändra dina uppgifter.

 • 4. Cookies

  Vi använder cookies för att känna igen dig bland andra användare av vår webbplats. På så sätt kan vi ge dig en bättre upplevelse när du använder vår webbplats, och det gör det även möjligt för oss att förbättra webbplatsen och visa intressebaserad reklam. Din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar cookies, men om du gör det finns risken att vissa av tjänsterna på våra webbplatser inte fungerar. Mer information om vilka cookies vi använder och i vilka syften vi använder dem finns i vår cookiepolicy.

 • 5. Utlämning av uppgifter till tredje part

  För att kunna driva vår verksamhet och tillhandahålla tjänster

  Precis som de flesta banker och leverantörer av betalningstjänster arbetar Currencies Direct med leverantörer av tredjepartstjänster (inklusive bankpartner och bankförmedlare) som tillhandahåller viktiga funktioner för att vi ska kunna göra våra pengaöverföringstjänster enklare, snabbare och säkrare.

  Detta innefattar affärspartner som har ingått avtal med oss och som hjälper oss med vår verksamhet, till exempel bedrägeribekämpning, inkassotjänster, marknadsföring, kundservice, avtalsadministration och tekniska tjänster. Vi måste då och då lämna ut användaruppgifter till dem för att dessa tjänster ska kunna utföras. Våra avtal föreskriver att dessa affärspartner endast får använda dina uppgifter i samband med tjänsterna som de utför på vårt uppdrag, och inte till förmån för sig själva.

  Genom att godkänna denna sekretesspolicy och genom att registrera ett konto hos Currencies Direct samtycker du uttryckligen till att dina uppgifter överförs till sådana tredje parter för de de angivna ändamålen.

  Banker och leverantörer av betalningstjänster

  När du ber oss att behandla en valuta- eller betalningstransaktion skickar vi dina uppgifter till den affärspartner som anlitas av Currencies Direct för att slutföra transaktionen. Vi kan till exempel skicka bankuppgifter till banker eller leverantörer av betalningstjänster som är involverade i transaktionen.

  Bekämpning av bedrägeri och penningtvätt, sanktioner och riskhantering

  För att utföra kontrollerna som beskrivs i avsnitt 3 lämnar vi ut dina uppgifter till våra externa affärspartner för att utföra dessa kontroller, inklusive foton på dig eller ditt identitetsdokument som du har tillhandahållit oss.

  Rapportering till tillsynsmyndigheter

  Som en reglerad finansinstitution är vi i vissa jurisdiktionsområden skyldiga att rapportera transaktioner till relevant finansiell tillsynsmyndighet. Vill skickar dina uppgifter till tillsynsmyndigheterna för att uppfylla dessa lagkrav.

  Kreditkortsföreningar och juridiska processer

  Vi kan också lämna ut nödvändiga uppgifter för att uppfylla krav från kreditkortsföretag eller civil- eller straffrättsliga processer.

  Vi kan lämna ut eller dela dina uppgifter för att genomdriva eller tillämpa våra regler och villkor – och andra avtal – mellan dig och oss, eller för att utreda potentiella brott för att skydda Currencies Directs, våra kunders och andras rättigheter, egendom och säkerhet. Detta innefattar informationsutbyte med andra företag och organisationer i syfte att upptäcka bedrägeri och minska kreditrisker och, om så krävs, för att erhålla professionell rådgivning.

  När så krävs enligt lag

  Vi kan lämna ut nödvändiga uppgifter till polisen och andra brottsbekämpande myndigheter, säkerhetsstyrkor, behöriga statliga, mellanstatliga eller överstatliga organ, behöriga byråer, departement, tillsynsmyndigheter, självreglerande myndigheter eller organisationer och andra tredje parter, inklusive företag inom Currencies Direct-koncernen, när vi är juridiskt skyldiga och/eller tillåtna att göra så.

  Samgåenden och förvärv

  Som med alla företag är det möjligt att Currencies Direct i framtiden kommer att köpa, gå samman med eller köpas upp av ett annat företag. Vi kan lämna ut dina uppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller sådana tillgångar, såväl som till dess professionella rådgivare. Om Currencies Direct eller en avsevärd del av företagets tillgångar köps upp av en tredje part kommer uppgifter som vi innehar om våra kunder att vara en av tillgångarna som överförs, och det efterträdande företaget skulle då fortsätta vara bundet av denna sekretesspolicy, såvida den inte ändras eller tills den ändras.

  Leverantörer av analystjänster och sökmotorer

  Vi delar din IP-adress med leverantörer av analystjänster och sökmotorer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats, och även för tredjepartsmarknadsföring på webbplatser som tillhör tredje part. Se även vår cookiepolicy.

  Affiliates

  Om du hänvisas till oss av en tredje part – antingen via vårt affiliatenätverk eller via rekryteringskampanjen – kan vi beroende på upplägget meddela dem när du registrerar en transaktion.

  För kunder som lämnat in en ansökan om företagskonto via någon av våra ekonomiska e-handelspartners kan det hända att vi delar era personuppgifter med den aktuella samarbetspartnern i avstämningssyfte.

  För kunder som lämnat in en ansökan om ett personligt konto via sin arbetsgivare kan det hända att vi delar transaktionsinformation som ger arbetsgivaren möjlighet att stämma av sin lönelista.

  Vi har en utvald affiliatesgrupp som vi då och då hänvisar kunder till. Om vi tror att du kan ha nytta av dessa tjänster kommer vi att fråga om du vill att vi vidarebefordrar dina uppgifter. Vi kommer alltid att namnge relevant affiliate och be om din tillåtelse innan vi hänvisar dig till dem, och vi vidarebefordrar dina uppgifter endast med ditt godkännande. Om vi hänvisar dig till en affiliate lämnar vi vanligtvis ut ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

  Tredjepartswebbplatser

  Vår webbplats kan då och då innehålla länkar till webbplatser som tillhör våra affärspartner, annonsörer och affiliates.

  Om du begär en offert direkt på en tredjepartswebbplats eller i en tredjepartsapplikation kan alla uppgifter som du anger på den webbplatsen eller i den applikationen (och inte direkt via Currencies Directs webbplats) delas med ägaren av sådan tredjepartswebbplats.

  Observera att dessa webbplatser har sin egen sekretesspolicy som vi inte tar något ansvar för. Läs tredjepartswebbplatsens policy innan du lämnar några uppgifter till den.

 • 6. Överföra data utomlands

  Currencies Direct arbetar hårt för att skydda dina uppgifter oavsett var uppgifterna är sparade och för att skydda dina uppgifter när de överförs utanför EES.

  Uppgifterna som vi samlar in från dig kan överföras till och sparas i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De kan också bearbetas av personal som arbetar åt oss eller våra leverantörer utanför EES. Denna personal kan arbeta med att hantera förfrågningar, behandla betalningsuppgifter och tillhandahålla supporttjänster. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy.

  Lagarna i vissa länder kanske inte ger lika gott juridiskt skydd för dina uppgifter som lagarna i EES. Under sådana omständigheter baserar vi vårt skydd av dina uppgifter på beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommission (för länder som omfattas av dessa beslut), Privacy Shield mellan EU och USA (för överföring till USA) eller standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen eller brittiska Information Commissioner (för alla andra länder).

  Varje gång du försöker göra en pengaöverföring med hjälp av ditt Currencies Direct-konto kan Currencies Direct överföra dina relevanta uppgifter till mottagaren och eventuella förmedlande banker eller leverantörer av betalningstjänster, som kan befinna sig utanför EES, och andra tjänsteleverantörer enligt beskrivningen ovan, för att behandla, genomföra eller på annat sätt hantera och tillhandahålla information om betalningen.

  Genom att skicka in dina uppgifter och använda Currencies Directs tjänster samtycker du till sådan överföring, lagring och bearbetning. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy.

  Vi gör vårt bästa för att skydda dina uppgifter. Vi kan däremot inte garantera säkerheten för dina uppgifter när de överförs till vår webbplats eller skickas till oss via e-post eller annan icke-säker elektronisk metod. Alla sådana överföringar görs på egen risk. När vi har tagit emot dina uppgifter använder vi skyddsåtgärder och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst.

 • 7. Datalagringspolicy

  Vi är enligt gällande finansmarknadslagar skyldiga att spara kontouppgifter i fem år efter att ett konto har avslutats. Under vissa omständigheter, till exempel vid en förfrågan från brottsbekämpande myndigheter, kan vi behöva spara dem längre. Vi kan också spara uppgifter om så krävs för att skydda våra intressen, till exempel vid rättstvister. När uppgifterna faller utanför sådana lagringsperioder vidtar vi åtgärder för att radera dem från vårt system. När du har bett oss att inte kontakta dig sparar vi dig på en lista över personer som inte ska kontaktas, för att minska risken för att vi kontaktar dig i framtiden.

 • 8. Policy gällande systemsäkerhet

  Currencies Direct har vidtagit säkerhetsåtgärder för att förhindra dataförlust, för att skydda uppgifterna och för att kontrollera åtkomst till uppgifterna. Endast behöriga anställda hos Currencies Direct och våra affärspartner som bearbetar uppgifter på vårt uppdrag har tillgång till dina personuppgifter. Alla anställda hos Currencies Direct som har åtkomst till dina personuppgifter måste följa vår sekretesspolicy. Currencies Direct kräver att alla dess affärspartner säkerställer att alla deras anställda som har tillgång till dina personuppgifter har undertecknat sekretessavtal. Avtal med affärspartner som fungerar som registerförare för Currencies Direct som involverar personuppgifter kräver en adekvat skyddsnivå och att personuppgifterna bearbetas endast enligt Currencies Directs instruktioner.

  Systemsäkerhet och övervakning

  För att säkerställa att uppgifterna skyddas och hålls hemliga krypteras alla uppgifter som lämnas ut, delas, lagras eller används, samt alla transaktioner som genomförs av dig via vår webbplats eller app.

  För att skapa en säker miljö för vår webbplats och app sparar vi dina uppgifter i skyddade datacenter med hög fysisk och teknisk säkerhet, inklusive brandväggssystem, datakryptering och virusskydd. Vi använder säkerhetsövervakningssystem för att upptäcka och förhindra otillåten åtkomst till och otillåtna aktiviteter i våra system.  Externa säkerhetsexperter genomför säkerhetsgranskningar av våra system och vi samarbetar med dem för att hålla oss uppdaterade om utvecklingen inom it-säkerhet och för att implementera relevanta förbättringar.

  Lösenordssäkerhet

  För att kontrollera åtkomsten till våra tjänster måste alla kunder ange ett användarnamn och ett lösenord. För att skydda din information rekommenderar vi att du gör följande:

  • Välj inte ett lösenord som är lätt att gissa.
  • Undvik att använda personlig information såsom ditt namn, födelsedatum eller telefonnummer, eller ord som står med i en ordbok.
  • Memorera lösenordet och skriv inte ned det.
  • Avslöja aldrig lösenordet för någon annan. Vi kommer aldrig att be dig om ditt lösenord och du ska inte avslöja det för någon som påstår att de arbetar åt oss eller någon av våra affärspartner.
  • Använd inte samma lösenord för andra tjänster.

  Kundens ansvar

  Vi håller vår säkerhetsteknik uppdaterad för att skydda dina uppgifter, men vi har ingen kontroll över de enheter som du använder för att nyttja Currencies Directs tjänster.

  Det är ditt ansvar att skydda dina uppgifter och transaktioner online genom att vidta rimliga åtgärder, vilka kan omfatta följande:

  • Dela inte dina uppgifter och ge ingen annan möjlighet att bereda sig åtkomst till dina uppgifter via dina enheter, inklusive surfplattor, telefoner, klockor och bärbara datorer.
  • Klicka inte på några länkar i e-post eller sms som leder till Currencies Directs webbplats. Skriv alltid in adressen www.currenciesdirect.com manuellt i webbläsaren eller använd appen.
  • Logga ut och stäng webbläsaren innan du besöker andra webbplatser när du har slutfört alla transaktioner.
  • Säkerställ att du använder den senaste versionen av din webbläsare och att du har uppdaterat virusskydd, brandvägg och andra säkerhetsprogram installerade på din enhet.
 • 9. Kundens rättigheter

  Du har följande rättigheter:

  Att be oss korrigera uppgifter som vi har sparade om dig om de är felaktiga.

  Även om vi alltid försöker se till att dina uppgifter är korrekta välkomnar vi dina korrigeringar. Du kan korrigera din profil när som helst genom att logga in på ditt konto via Currencies Directs webbplats. Du kan även ringa din kontoansvarige och be henne eller honom att göra önskade ändringar. Vi kan be dig om ytterligare verifieringsuppgifter om du ändrar sådana uppgifter som ditt namn eller din adress.

  Att be oss radera dina uppgifter om vi inte längre har någon anledning att spara dem, även kallat ”rätten att bli bortglömd”.

  I vår datalagringspolicy (se avsnitt 7) förklarar vi under vilka omständigheter vi kan eller är skyldiga att spara uppgifter, men utanför dessa perioder raderar vi dina uppgifter i enlighet med vår datalagringspolicy och på begäran. Vi registrerar att du begärt att få dina uppgifter raderade för att minska sannolikheten för att vi kontaktar dig i framtiden, men vi kommer inte att använda dessa uppgifter i något annat syfte.

  Att be oss återlämna uppgifter som du har tillhandahållit oss, även kallat ”dataportabilitet”:

  Du kan också be oss skicka uppgifterna som du har tillhandahållit oss inom ramen för våra regler och villkor, eller enligt ditt samtycke, till dig i elektroniskt format.

  Att be oss att inte bearbeta dina uppgifter för sådant som du tidigare har gett ditt samtycke till eller då vi arbetar enligt våra legitima intressen.

  Om du begär att vi slutar bearbeta dina uppgifter kommer vi att göra en utredning för att se om det finns någon anledning till att bearbetningen måste fortsätta, och vi kommer sedan att diskutera utredningens resultat med dig.

  Du kan inte protestera mot bearbetning som krävs enligt lagen eller görs när vi måste bearbeta dina uppgifter för att uppfylla ett avtal där du är en av parterna. Om du tidigare har gett ditt medgivande och vi har bearbetat dina uppgifter baserat på detta medgivande kan du inte protestera mot den tidigare bearbetningen, men du kan be oss att inte bearbeta dina uppgifter i framtiden.

  Att efterfråga att inte omfattas av automatiserat beslutsfattande och profilering.

  För oss på Currencies Direct är den mänskliga faktorn grunden för vår kundservice, så det finns inga omständigheter då profilering eller annat automatiserat beslutsfattande har någon juridisk inverkan på dig utan att en person utför en granskning och fattar ett beslut utifrån resultatet. Om du känner att du har påverkats av profilering på ett oriktigt sätt kan vårt team manuellt utvärdera huruvida beslutet är rimligt eller inte och diskutera situationen med dig.

  Att efterfråga en kopia på uppgifterna som vi har sparade om dig.

  Vi strävar efter att svara på din begäran inom 30 dagar, men vid hög belastning kan vi behöva 90 dagar för att svara.

  Att be oss att inte bearbeta dina uppgifter i marknadsföringssyfte.

  Du kan göra detta genom att markera eller avmarkera vissa kryssrutor i de formulär som vi använder för att samla in dina uppgifter, eller genom att logga in på ditt konto och ändra dina kontaktinställningar, eller genom att klicka på länken för uppsägning av prenumeration som finns längst ned i varje e-postmeddelande med marknadsföring eller reklam.

  Du kan utöva rättigheterna ovan genom att kontakta oss på [email protected] eller genom att ringa den som ansvarar för ditt konto.

 • 10. Kontakta oss

  Personuppgiftsansvarig

  Personuppgiftsansvarig är Currencies Direct Limited, med registrerat säte på adressen 1 Canada Square, Canary Wharf, London, United Kingdom, E14 5AA, företagsnummer 03041197.

  Kontakta oss vid frågor eller begäranden

  Om du vill utöva din rätt att bereda dig åtkomst till dina uppgifter eller om du har några frågor gällande denna sekretesspolicy, Currencies Directs metoder för hantering av uppgifter eller dina affärer med Currencies Direct kan du kontakta oss med hjälp av det här formuläret, eller genom att ringa kundtjänstnumret som anges på vår webbplats eller genom att skicka brev till oss på adressen Currencies Direct 1 Canada Square, Canary Wharf, London, United Kingdom, E14 5AA.

  Klagomål till dataskyddsombudet

  Om du anser att vi har brutit mot någon sekretesslag kan du skicka e-post till [email protected]. Vi strävar efter att svara inom en rimlig tidsperiod, vanligtvis inom 30 dagar. Vårt efterlevnadsteam och dataskyddsombud behandlar ditt klagomål och ger dig mer information om hur det hanteras.

  Klagomål till brittiska Information Commissioner

  Du har rätt att lämna in klagomål till brittiska Information Commissioner om du anser att vi inte har hanterat din begäran på ett korrekt sätt. Information om hur du kontaktar brittiska Information Commissioner finns på deras webbplats.

 • 11. Ändringar av denna sekretesspolicy

  Vi kan när som helst komma att ändra denna sekretesspolicy om nya funktioner läggs till i Currencies Directs tjänster eller om vi införlivar förslag från våra kunder. Information om eventuella ändringar läggs upp på Currencies Directs webbplats, och vi rekommenderar att du besöker den regelbundet.

  Din fortsatta användning av våra webbplatser efter att information om en ny version av denna policy har lagts upp utgör ditt godkännande av och samtycke till eventuella ändringar. Om du inte godkänner villkoren i denna sekretesspolicy kan du avsluta ditt konto när som helst.