Information om regelverk

"Företag med integritet" är vad vi handlar om. Vi är auktoriserade av FCA (den brittiska finansinspektionen) enligt förordningen Payment Services Regulations från 2009, för provision på betaltjänster.

Under förordningen Money Laundering Regulations från 2007, behandlas kommersiella valutaföretag som "pengingförmedlingsföretag", vilka omfattas av föreskrifter som administreras av HM Revenue & Customs (brittiska skatte- och tullverket). Verksamheter som faller under benämningen penningförmedlingsföretag (Money Service Business) omfattar växlingskontor, alla slags överföringar av pengar samt inlösen av checkar från tredje part.

Dessutom har vi undertecknat Bank of Englands föreskrift Non-Investment Products som reglerar företag som är involverade i valutatransaktioner såsom avista- och terminskontrakt.

Currencies Direct Ltd innehar registreringsbevis för förordningen om penningtvätt, Money Laundering Regulation (MLR). Registreringsnummer: 12132225.

Du hittar våra villkor och bestämmelser här, men är också välkommen att höra av dig om du har några frågor.