Stop-loss order

En stop-loss order är i grund och botten motsatsen till en limiterad order. Faktum är att om du vet vilka högsta eller lägsta växelkurser du är villig att acceptera när du överför valuta, kan det fungera utmärkt att använda båda produkterna tillsammans.

Säg, till exempel, att du måste omvandla en stor summa dollar till pund för ditt företag. En stop-loss order skulle effektivt "öronmärka" affären så att du aldrig handlar under det som du tycker är en godtagbar växelkurs. Så om du har en av dessa i den lägre änden, och en limiterad order som täcker den högre sidan, kan du vara totalt lugn över att din verksamhet handlar valuta med exakt rätt priser.